keaktifan

Guru Wajib Tahu ! Model Pembelajaran Flipped Classroom untuk Meningkatkan Keaktifan Siswa

News | Selasa, 5 Jul 2022 - 23:30 WIB

Selasa, 5 Jul 2022 - 23:30 WIB

Flipped Classroom– Pada era digital, penggunaan teknologi sudah melekat dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan Teknologi Informasi dan…